En nog een soevereine website

start

Welkom op deze site. De site die ik heb opgezet om misstanden bij overheidsinstellingen aan te kaarten, en vooral samen te werken met bewuste mensen om de bureaucratie waaruit veel van deze misstanden voortkomen aan te pakken, of te omzeilen.

Door mijn kennis op het gebied van belasting, en met enige ervaring in juridische procedures hoop ik een grote groep mensen bij elkaar te kunnen brengen om daadwerkelijk een verschil te maken. Het gaat hierbij om saamhorigheid ipv verdeel-en-heers zoals de politiek dat al jaren voorstaat.

Ik ga op deze site een forum aanmaken, er komt een aanmeldingsformulier voor een nieuwsbrief. Er kunnen groepen ontstaan waarbinnen juridische kennis wordt gedeeld, hulp kan worden geboden bij (onrechtmatige) rechtszaken, etc.

Het is wel heel veel werk dat besef ik me terdege maar daarom hoe meer er meedoen ….. (vele handen maken licht werk zullen we maar zeggen).